Merkez Bankası’nın Görevleri Nelerdir?

Merkez Bankası, hiçbir bankanın sahip olmadığı yetkilere sahiptir ve aynı zamanda da bankaları yöneten / denetleyen bir konuma sahiptir. Merkez Bankası Nedir hakkında bilgi almak için ilgili makalemizi okuyabilirsiniz. Peki Merkez Bankası’nın Görevleri Nelerdir? Merkez Bankası Neler Yapar? Merkez Bankasının görevlerini resmi kaynaklardan ve kanunlardan alıntılarla örneklerle aktarmaya çalışacağız.

Tavsiye Bağlantı: Merkez Bankası Nedir?

Merkez Bankası’nın Görevleri Nelerdir?

Merkez Bankası’nın ne olduğunu kavradıysak, görevlerini de kestirebilmek çok zor değildir. Adından da anlayacağımız üzere Merkez Bankası, bankaları yöneten ve denetleyen üst düzey yetkilere sahiptir.

Merkez Bankası’nın en büyük olarak kabul edilebilecek görevi, para basımıdır. Yukarıda da anlattığımız gibi eğer ülkede çeşitli para politikaları sebebi ile para basılması gerekiyorsa bu Merkez Bankası’nın işidir. Bunun yanı sıra devlet için ödeme alma ve ödeme gönderme işlemlerini üstlenir. Yani devletin veznedarlık görevini üstlenir.

Aynı zamanda bankalar da Merkez Bankası’na bağlı demiştik. Banka sektörünün denetlenmesi ve düzenlenmesi görevi de Merkez Bankası’ndadır. Yani, bankaların ve hükümetin kredi kurumu (düzenleme) olarak görev yapar.

TCMB Görev ve Yetkileri

Bu bilgiler resmi kaynaklardan birebir alınmıştır.

1211 sayılı kanunda belirtildiği gibi TCMB’nin temel görev ve yetkileri aşağıda listelenmiştir.

  • Açık piyasa işlemleri yürütmek,
  • Hükümetle birlikte Türk Lirası’nın iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak ve yabancı paralar ile altın karşısındaki değerini tespit etmeye yönelik kur rejimini belirlemek ve bu doğrultuda politikalar izlemek,
  • Bankaların ve Bankaca uygun görülecek diğer mali kurumların yükümlülüklerini esas alarak zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek,
  • Reeskont ve avans işlemleri yapmak,
  • Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek,
  • Türk Lirası’nın hacim ve tedavülünü düzenlemek, ödeme ve menkul kıymet transferi ve mutabakat sistemleri kurmak,
  • Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almak,
  • Mali piyasaları izlemek,
  • Mevduat ve vade türlerini belirlemek.” (http://www.tcmb.gov.tr/yeni/banka/fonksiyon.html)

1211 sayılı kanuna göre, TCMB’nin görevleri bu şekildedir.

Sonuç olarak Merkez Bankası, Türkiye’deki tüm bankaların üzerinde denetleyici bir rol oynayan, Türkiye’deki para politikalarını yöneten ve bu politikalar dahilinde para basılıp basılmayacağını yönlendiren finans kurumudur. Aynı zamanda devletin üst düzey para transferlerini gerçekleştiren kurumdur.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yorum yapın