İcra İflas Kanunu Nedir, Neleri Kapsar?

icra iflas kanunu nedir

İcra iflas kanunu nedir? İcra kanunu hangi borçları kapsar? İcra iflas kanunu bir hukuk terimidir. Borçlu ve alacaklı arasında iddia edilen tutarın nasıl ve ne şekilde ödeneceğini, ilerleyen sürecin nasıl işleyeceğini anlatır. Gerek banka, gerekse de hukuki dayanağı olan borçlar için alacaklı olan kişi hak talep edebilir. Bunun karşısında alacaklı kişinin ödeme potansiyeli araştırılır. Elbette direkt olarak icra işlemleri başlayacak diye bir kural yoktur. Avukat ile borçlu arasında yapılan görüşmeler ile bahse konu borç tutarı taksitlendirilebilir ve ödemeleri yapılabilir. Ödemeler bittiğinde ise icra dosyası kapanabilir. Elbette bu işlemlerin gerçekleşebilmesi için bir takip süreci gereklidir. Bu takip sürecini gerçekleştirecek kişiler ise avukatlardır. Avukatlar, gerekli takip işlemlerini başlatmaktadır. Bu sayede alacaklı kişinin avukata başvurması ile beraber işlemler ilerler, taşınır veya taşınmaz malların haciz işlemleri de başlar. Haczedilen ürünler ise paraya çevirilerek alacaklının borcu mahsup edilir. Geri kalan tutar (kalıyorsa) borçluya iade edilebilir. Peki icra iflas kanunu nedir? Hangi borçlar icra iflas kanununa girer?

İcra İflas Kanunu Nedir, Neleri Kapsar?

Satan kişi ve satmış olduğu kişi arasında resmi kurumlar eşliğinde kanunlarla dönen hukuk alanıdır. Borçlu kişinin, ödenecek olan parayı ödememiş olduğu durumda, neler yapılabileceği ne gibi yaptırımlar uygulanabileceği ve satan kişinin de sahip olduğu hakları kapsamakla ve ifade etmekle belirtilir. Alacaklı olan kişinin icra süreci ile birlikte, borcunun nasıl alınacağı ve nasıl karşılık bulacağı, nakde nasıl dönüştürüleceği ile ilgili durumu bu hukuk alanında belirtilir. Fakat bu kanunu gerçekleştirmek için takip gerekir. Buda en iyi avukatlar aracı ile yapılabilir. Avukatların da icra ve iflas kanunların da tecrübeli olması gerekir. İcra iflas kanununda her borç çeşitli yöntemlerle alınabilir. Her koşul sağlanmış ve başka bir yol yoksa İflas da olabilir. Yasal olarak borçlunun mallarını nasıl nakde çevrileceği icra iflas kanununda bulunur.Tavsiye Edilen Makale: İcra Takibinde Alt Sınır Var Mıdır?

e devlet icra sorgulama
Mertcan Kahraman bankablog.com

Tarafınıza açılan herhangi bir icra takibi bulunduğu hakkında emin değilseniz, TC kimlik numaranız ile turkiye.gov.tr yani e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra E-Hizmetler – Adalet Bakanlığı adımlarını takip ederek, İcra Dava Dosyası Sorgulama menüsünden ilerleyebilir, adınıza açılmış bir icra takibi varsa tüm detayları ile bu ekran üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

İcra Takibi Nasıl Başlar?

İcra takibi, alınacak borcun veya yapılacak işlemin durumuna göre değişiklik gösterir. Eğer alacak bir karara dayanıyorsa ilamlı icra; alacak bir çek, senet veya ürün teslimini kanıtlamış olanlar ise özgür icra takibi; alacağa ilişkin ortada bir belge yok ya da bu tanımlara uyamayacak olanlara ise ilamsız icra yapılır. İcra dairesinde avukat aracılığı ile icra takibi başlatılır. Borçluya icra dairesi tarafından gönderilecek senet ile borçlu 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı doğmazsa, takip edilebilir. İcra takibinin başlaması ile borçlu olan kişiden haciz yoluyla para alınabilir. Haciz yolu ile borçlanılan kişi eşyalarını mallarını satarak para elde eder.

İcra ile İflas Hukuku Arasındaki Fark Nedir?

İcrada borçlu olan kişinin mal varlığının belirli bir kısmını alınır. İflas da ise borçlu olan kişinin mal varlığının tamamı alınabilir. Bu durumu belirleyen unsurlardan birisi de bahse konu borç tutarıdır. Borcu karşılayacak olan taşınır veya taşınmaz mallar icra takibi sürecinde belirlenir. Daha sonrasında nakite çevirilerek alacaklının borcu tahsil edilmiş olarak sayılır. Aslında her iki durumda aynı olmakla beraber, her ikisinde de kişinin mal varlığına el konulması söz konusu olabilmektedir.

İcrada Resmi Kurumun Önemi

icra iflas hukuku nedir

İcra iflas kanununa göre, bir icra işleminin sonucu muayene yapılabilmesi için usulüne uygun icra mahkemesinden tebliğ edilmiş olması gerekir. Eğer tebliğ edilmemiş olursa, mahkemenin verdiği tebligat geçersiz olur. Tebligat, borçlu olan kişinin tebliğ adresine yapılır. Borçlu olan kişi evinde bulunamazsa başka bir aile ferdine yapılabilir. İcra işlemini avukat takip ediyorsa mutlaka tebligatın avukata yapılması gerekir.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yorum yapın