Emekli Maaşına Haciz Gelir Mi?

emekli maaşına haciz

Emekli maaşına haciz konulur mu? Emekli maaşı icra işlemleri hakkında her şey. Hayatını çalışarak geçiren bireyler, devlet tarafından güvence altına alınarak belirli çalışma gün süresi ve yaşını doldurduklarında emekli olurlar. Bu aşamadan sonra kişi hayatı son bulana kadar emekli maaşı almaya devam eder ve tek geçim kaynağı emekli maaşları olur. Türkiye’de de kredi, kredi kartları ve diğer bankacılık ürünlerinin borç tutarları göz önünde bulundurulduğunda, emekli maaşının haczi konusu da son derece önemli bir hal almaktadır. Kişi emekli olsa dahi kredi kullanabilir, hatta maaşları garanti olduğundan dolayı (banka şartları yerine getirilirse) bankalar tarafından daha kolay kredi kullanabilirler. Eğer sizler de bankalardan kredi kullanmış ve kredi borçlarından dolayı emekli maaşına haciz gelir mi diye soruyorsanız, yazımızın devamındaki bölümlerde bu konu hakkında çok detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Emekli Maaşına Haciz Konulur Mu?

Tüm bireyler, gerek emekli olmadan önce, gerekse de emekliliklerinden sonra bankacılık ürünlerinden olan kredi, kredi kartı ve KMH gibi borçlanma durumlarına başvurabiliyor. Acil nakit ihtiyaçları, taşıt kredileri, konut kredileri dahil olmak üzere bankalardan kredi kullanarak borçlanabiliyorlar. Ancak daha sorasında ödemelerde problem yaşarlarsa da kredilerden dolayı bazı süreçler devreye sokularak borcun ödenmesi, icra getirilmesi gibi işlemler de gerçekleştirilebiliyor.Bankalar, bir kredi veya kredi kartı borcunun ödenmemesi durumunda İcra İflas Hukuku kapsamında borçlu kişiden parayı haciz ederek alma hakkına sahiptir. Kredi sözleşmelerin temel amacı ise bu süreci doğru yönetebilmek üzere düzenlenmiştir. Ancak her banka kredisinde bu durum bu şekilde işlemeyebiliyor. Kredi borçlarının ödenmemesi demek, ilk taksitte kredi borcunun yasal takibe gireceği anlamını taşımıyor. Bankalar kredi borcunun aksamaya uğramasından ortalama 3 ay sonrasında yasal takip işlemlerini başlatıyor. Peki emekliler de bu sınıfa giriyor mu? Emekli maaşına icra gelir mi?

Tavsiye Edilen Makale: Kredi Yasal Takip Süreci

Emekli Maaşına Haciz Gelir Mi?

Emekli maaşları, devlet tarafından tanınmış bir hak olduğundan, her borç için de emekli maaşını haczetmek mümkün değildir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93. maddesi gereğince, bu kanun maddesinde yer alan borç türü dışında kimse emekli maaşını haciz işlemleri uygulayamaz. Emekli maaşı haczedilir mi diyorsanız, kanun maddesi ile cevap verebiliriz;

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93. maddesi; 
506 sayılı Kanunun 121. maddesinin birinci fıkrasında “Bu kanun gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımların, nafaka borçları dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemeyeceği” öngörülmüştür.
17.04.2008 değişikliği ile 93. maddede “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler, 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” hükmü düzenlenmiş olup bu hüküm, 5510 sayılı Kanunu değiştiren 5754 sayılı kanunun 56. maddesi ile 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girmiştir.

Tüm bunlardan yola çıkarak, emekli maaşının bankalar tarafından haczedilemeyeceğini açıkça belirtebiliriz. Kanun maddesinde yer alan bilgiye göre emekli maaşı, yalnızca nafaka borçları için haczedilebilir. Banka kredileri ise bu sınıfa girmediğinden, bankalara olan kredi borcunuz sebebiyle bankalar maaşınıza haciz koyamaz. Ancak eğer mal varlığınız bulunuyorsa, bu mal varlığı veya taşınmazlarınıza haciz işlemleri uygulanabilir.

Emekli Maaşına İcra Gelir Mi?

emekli maaşına icra

Tam anlamıyla ifade etmek gerekirse, bankalar kredi borçları için emekli maaşlarına haciz işlemi uygulayamıyor. Ancak bu durum, emeklilere haciz gelmez gibi bir algı oluşturmamalıdır. Eğer varsa diğer banka hesaplarına, hesaplardaki paraya veya üzerinize olan araba, ev gibi mallarınıza haciz işlemleri başlatılabilir. Bu durumlarda etkilenmeyecek tek hakkınız maaşınız olacaktır.

Ancak üzerinizde herhangi bir mal varlığı bulunmuyor, başka bankalarda da birikiminiz yoksa, bankalar emekli maaşına haciz işlemi uygulayamadığından bu borcu tamamen kendi rızanız ile ödemeniz gerekiyor. Emekli maaşı haczedilemese de, bu konuda da dikkat etmeniz gereken çok önemli hususlar bulunuyor.  Yazının buradan sonrasını lütfen dikkatle okuyun. 

Emekli Maaşına Kişinin Rızası ile İcra Konulabilir!

Emekli vatandaşlarımızın en çok hataya düştüğü, en çok şaşkınlığa uğradığı konulardan birisi de budur. Eğer kişiler, borçlarına karşılık ödeme niyetiyle maaşlarının haczedilmesini talep ederse, kişiler bu maaşlara haciz işlemi uygulayabiliyor. Kanun maddesine göre nafaka haricinde haciz işlemi uygulanmıyor olsa da, eğer emekli maaşını alan kişi sözleşme imzalar ve kendi rızasıyla maaşın haczedilmesini isterse, maaş üzerinden haciz işlemleri rahatlıkla başlatılabilir. Peki nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle bankalardan kredi çekerken sözleşmeleri okumadan asla imzalamalısınız. Genellikle bankalar, emekli maaşlarından kredi borcunu otomatik olarak tahsil etmek için bir talimat verirler. Bu talimat gereği de maaşınız yatırılır yatırılmaz, banka bu paraya bloke koyarak kredi borcu yerine getirmektedir. Bu sebeple de maaşınızı daha görmeden kredi ödemesini de gerçekleştirmiş olursunuz.

Bir diğer husus ise, sözleşme içeriğinde bankaların maaş haczini kabul ettiğiniz yönünde ifadeler kullanması ve bunu sizlere imzalatmasıdır. Kredi başvurusunda bulunurken, önünüze gelen tüm sözleşmeleri detaylı olarak okumalı, anlamadığınız veya kendinizce şüpheli bulduğunuz yerleri banka çalışanlarına mutlaka sormalısınız!

Banka Sözleşmelerinde Nelere Dikkat Etmeli?

Tüm bu bilgilerden yola çıkarak, aslında kişileri mağdur eden sebeplerden birisi de kredi sözleşmeleridir. Kredi sözleşmelerinin uzun olması, kredi kullanabilmek için imzalamanın şart olması ve bankalarla da pazarlık imkanının bulunmaması sebebiyle sıklıkla okumadan imzalıyoruz. Önümüze gelen tüm sözleşmeleri detaylı bir şekilde okumalı ve ilerleyen dönemlerde başımızı ağrıtacak sonuçlara ulaşmaktan kendimizi korumalıyız.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yorum yapın