Cebri İcra Nedir, Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

cebri icra nedir?

Cebri icra nedir? Nasıl ortaya çıkar? Bir kişinin borcunu ödememesi sonucunda alacaklı olan kişi avukatlık hizmetlerine başvurarak takip açabilir ve kişi hakkında icra işlemleri başlatılabilir. Elbette bu süreç, yasal dayanaklar altında gerçekleştirilmektedir. İcraya verilen kişi, haciz işlemleri başlamadan önce aranır ve ödeme yapması konusunda uyarılır. Takibi başlatan avukatın icra dairesine beyan ettiği bilgiler doğrultusunda adresine gelen tebligatta yer alan IBAN numarasına ödeme yapma hususuyla borcunu ödeyebilir. Ancak borçlu, ödeme gücü olmadığı için ödeme yapmıyorsa, bu durumda icra işlemleri başlatılabilir. Elbette icra süreci, evdeki keşif sonucu belli olacaktır. Kişinin yaşam standardını düşürecek şekilde haciz işlemi uygulanmamaktadır. Cebri icra durumu ise, ödeyeceğini beyan edip ödeme konusunda mahkeme hükümlerini yerine getirmeyen kişilerin borçlarını, devlet tarafından zorla tahsilatına verilen isimdir. Cebri icra nedir, hangi durumlarda ortaya çıkar, birlikte inceleyelim.

Cebri İcra Nedir, Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Genellikle hukuk alanında geçen cebri icranın kelime anlamı şudur; borçlu olan kişinin, alacaklıya parayı ödenmemesi halinde ortaya çıkan olumsuz bir durumu ifade eder. Hukuk anlamında zorla yerine getirmektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu kanunlar nezdinde alacaklı kişinin borçludan parasını hukuksal anlamda alabilir. Alacaklı, borçludan parasını zor kullanarak alma hakkına sahip değildir. Alacaklı yerine devlet bu görevi yapar. Bu duruma da cebri icra durumu denir. İcra işlemi mahkeme tarafından borçlu kişiden, borcunu tahsil edilmesi ve işlemin yetkili kuruluşlarla yapılmasına denir. İcra işlemi için icra daireleri ve icra memurları görev alır.Elbette icra işlemlerinin takibi avukat tarafından yapılmaktadır. İcra dairelerinde alacaklı kişi yerine avukatın adı (vekalet verilmişse) yer almaktadır. Bu sebeple de işlemlerin bu aşamadan sonraki tek takipçisi avukatlar olacaktır.

Cebri İbranın Yapılma Süresi

Cebri icra yapabilmek için borçlu ve alacaklı olması gerekir. Hukuk anlamında işlem yapılabilmesi için borçlu olan kişinin alacaklı olan kişiye borcunu ödemesi gerekir. Bu durumda alacaklı olan kişinin de borçludan parasını, mahkemeye giderek talep etmesidir. alacaklı kişi eğer mahkemeye başvurmak ise cebri icra başlamaz. Mahkeme kararına göre de cebri icraya karar verilirse cebri icra işlemi başlar. Öncelikle takip talebi sonrasında borçlu olan kişinin rehin olarak verdiği malları, alacaklının paraya dönüştürülmesini sağlar. 

Borçlu olan kişi cebri icra neticesinde borcunu 10 gün içinde ödemek zorunda ve bir malı da beyan olarak göstermesi gerekir. Borçlu olan kişi cebri icraya itiraz etme hakkı vardır. İtiraz etmek istiyorsa bu işlemi kararın çıkmasından 10 gün sonra yapması gerekir. Eğer borçlu olan kişi itiraz etmemesi durumunda ve bir malı beyan olarak göstermemesi durumunda ise kişinin hapse girmesi büyük olasılıktır.

Cebri İcra Türleri Nelerdir?

Hukuk kavramında iflas hukuku yer alır ve ikiye ayrılır; cebri ve külli. Bir kişinin birden fazla bankaya veya bir kişiye borçlu olması halinde alacaklı olan kurum ve kişiler borcunu alabilmek için takip oluşturması gerekir. Bu takibe cüzi takip denir. Bu gibi durumlarda alacaklı olanlar kendi takiplerini oluşturmaları gerekir. Cebri icra denince akla, borçlu olan kişinin belirli bir mal varlığını alabilir. Külli icra denince akla gelen ise borçlu olan kişinin tüm mal varlığına el koyabilir.

Tavsiye Edilen Makale: İcra İflas Kanunu Nedir?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yorum yapın